Oproep GeefomNatuur 2018: Steun aankopen natuurgebied in Kampenhout

2018-05-24 (2)

We zijn op zoek naar financiële steun voor recente aankopen van natuurgebied in Kampenhout. Steunen kan door een gift op rekening BE56 2930 2120 7588 van Natuurpunt Beheer te Mechelen met vermelding: Project 3909 GoN uitbreiding natuur Kampenhout. Voor giften vanaf 40 euro krijg je een fiscaal attest. 

Lees verder

Advertenties

Herlocatie slipschool is noodzaak voor Hellebos!

Op het militair domein in het Hellebos werden de voorbije maanden heel veel bomen gekapt. De site is gelegen in een biologisch waardevol loofbos dat reeds voorkomt op de Ferrariskaart en dat deel uitmaakt van Europees Habitatrichtlijngebied.

De huidige functie van de site (gebruik als slipschool door de politie) vinden wij niet verzoenbaar met een duurzaam natuurbeheer en de slipcursussen hebben een aanzienlijke impact op het natuurgebied en de omwonenden (lichthinder, lawaaihinder, uitstoot en vervuiling van het grond- en oppervlaktewater). Een herlocatie van deze activiteiten vinden wij een noodzaak om de omgeving en om de natuur te beschermen. Dat zou onder meer ook de kansen verhogen voor verschillende vleermuizensoorten. 

We vinden het schrijnend dat een overheidsinstantie schijnbaar de regels aan haar laars lapt en tegelijk investeert in een volstrekt onduurzaam en voor de natuur nefast project op die locatie. Het zou ons ook verbazen dat er geen alternatieven zijn om rijcursussen te organiseren op plekken die beter geschikt zijn.

DSCN7868

Memorandum gemeenteraadsverkiezingen 2018

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober 2018, hebben we een memorandum opgesteld met aandachtspunten en aanbevelingen voor de komende beleidsperiode van het Kampenhoutse gemeentebestuur. We hopen hiervan alvast veel voorstellen opgenomen te zien in de verkiezingsprogramma’s.

Overzicht van de thema’s waarrond we aanbevelingen geformuleerd hebben:

 1. Natuur en biodiversiteit
 2. Ruimtelijk beleid
 3. Klimaat en mobiliteit
 4. Beeklopen
 5. Bescherming van koesterbuursoorten
 6. De Groene Vallei als troef voor de gemeente
 7. Aankoop en beheer van waardevolle landschappen en natuur
 8. Natuur en erfgoed
 9. Natuur en welzijn
 10. Natuur en recreatie
 11. Natuur en landbouw
 12. Participatie in de besluitvorming
 13. Verzet tegen de uitbreidingsplannen van Brussels Airport

Je kan ons memorandum hier raadplegen:

MemorandumNatuurpuntKampenhout

unnamed

 

Activiteitenkalender 2018

 • Algemene vergadering 10 februari 19u00 Labo
 • Quiz: zaterdag 10 maart 19u30, sporthal Berg
 • Zwerfvuilactie: zondag 18 maart 10u en 14u, sporthal Berg
 • Wandeling ‘Ontluikend Torfbroek’: Zondag 15 april 14u, einde Visserijlaan
 • Wandeling ‘Levendig Torfbroek’: Zondag 6 mei 9u30, einde Visserijlaan
 • Barebeekwandeling: zondag 20 mei 14u30 Kampenhoeve
 • Wandeling ‘Op en top Torfbroek’: Zondag 3 juni 9u30, einde Visserijlaan
 • Walk for Nature in de Groene Vallei: Zondag 3 juni, Lelieboomgaardenstraat 60, Erps-Kwerps
 • Orchideeënwandeling: zondag 24 juni 14u30, einde Visserijlaan
 • Orchideeënwandeling: zondag 1 juli 9u30, einde Visserijlaan
 • Wandeling ‘Najaar in het Torfbroek’: zondag 2 september 14u, einde Visserijlaan
 • Eurobirdwatch: zaterdag 6 oktober 8u-12u, Meerbeekwegel
 • Fakkeltocht in het Hellebos: zaterdag 27 oktober, 19u, Ons tehuis Brabant, Perksesteenweg 126