Beleid

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018, hebben wij een memorandum opgesteld met aandachtspunten en aanbevelingen voor het Kampenhoutse gemeentebestuur.

Overzicht van de thema’s waarrond we aanbevelingen geformuleerd hebben:

 1. Natuur en biodiversiteit
 2. Ruimtelijk beleid
 3. Klimaat en mobiliteit
 4. Beeklopen
 5. Bescherming van koesterbuursoorten
 6. De Groene Vallei als troef voor de gemeente
 7. Aankoop en beheer van waardevolle landschappen en natuur
 8. Natuur en erfgoed
 9. Natuur en welzijn
 10. Natuur en recreatie
 11. Natuur en landbouw
 12. Participatie in de besluitvorming
 13. Verzet tegen de uitbreidingsplannen van Brussels Airport

Je kan ons memorandum hier raadplegen.

Wij nemen ook actief deel aan vergaderingen van de milieuraad om het gemeentebestuur te adviseren om werk te maken van meer en betere natuur in Kampenhout.