Fakkeltocht zaterdag 27 oktober 2018: Kom jij ook?

Zin in een sfeervolle avondwandeling in het bos met fakkels en verhalen onderweg? Op zaterdag 27 oktober 2018 organiseert Natuurpunt Kampenhout voor het vijfde jaar op rij samen met Natuurpunt Boortmeerbeek een fakkeltocht en dit jaar zal die plaatsvinden in het Hellebos!

Vertrekken kan tussen 19u en 20u aan OTB, Perksesteenweg 126, 1910 Kampenhout.

Deelname is gratis, ook kinderen zijn van harte welkom (geen griezelverhalen) en fakkels kosten slechts 5 euro per stuk.

De lengte van de wandeling bedraagt ongeveer 4,5 km (met inkortmogelijkheid), je komt onderweg langs 3 vertelposten en je hebt de mogelijkheid om voor of na de fakkeltocht iets te drinken aan de bar.

Neem voor de zekerheid een zaklamp mee en trek je laarzen aan bij regenweer.

PS Het is dan herfstvakantie en die nacht kan je een uur langer slapen door overschakeling naar het winteruur 😉

affichefakkeltocht

Politie blijft illegaal slippen op militair domein

Wij vinden het schandalig dat de politie wil blijven slippen op het militair domein midden in het Hellebos. Op het domein werden ook illegaal veel bomen gekapt, de werken aan de omheining hebben afval veroorzaakt en er werd nu zelfs asbestpuin aangetroffen!

Wij vinden het hoogdringend dat er sancties worden getroffen tegen deze milieuovertredingen en hopen dat men gaat inzien dat er plaatsen zijn die beter geschikt zijn om rijcursussen te organiseren. Het Hellebos is een biologisch zeer waardevol oud loofbos dat reeds voorkomt op de Ferrariskaart en dat deel uitmaakt van Europees Habitatrichtlijngebied. Een slipschool hoort daar niet in thuis!

Reportage RingTV:

Knipsel

Cursus Natuurgids De Groene Vallei

Natuurpunt CVN organiseert in 2019 een cursus Natuurgids bij ons in de Groene Vallei.

De cursus bestaat uit 30 activiteiten, waarvan ongeveer de helft natuurexcursies zijn. De activiteiten worden gespreid over een jaar zodat je de natuur in ieder seizoen leert kennen. Na je eindopdracht ontvang je het getuigschrift van Natuurgids.

De lessen vinden plaats op donderdagavond van 19.30 tot 22.30 uur. De excursies op zaterdagvoormiddag van 9.30 tot 12.30 uur. Tijdens de schoolvakanties zijn er geen lessen. De eerste bijeenkomst is op 7 februari 2019 en de afronding is op 14 december 2019.

Aan het begin van de cursus ontvang je het definitieve programma. Een voorlopige versie vind je op de website van Natuurpunt CVN.

Inschrijflink: https://www.natuurpunt.be/agenda/cursus-natuurgids-groene-vallei-kortenberg-29472

P1010759

Oproep helpende handen voor natuurbeheer

Het beheerseizoen is van start gegaan. We willen daarom een warme oproep doen om helpende handen te vinden, want het beheerteam krimpt aan een sneller tempo dan de nodige beheerinspanning. We zien minder mensen, waar we steeds vaker een beroep op moeten doen. Het zou gezonder/duurzamer zijn als er meer mensen af en toe eens zouden kunnen helpen, al is het maar een halve dag op een jaar, zodat het voor iedereen even leuk blijft.

Agenda beheeractiviteiten in het Torfbroek:
zon 08.07 Hooien de Driehoek
zon 15.07 Hooien van ingang reservaat (enkel in de voormiddag)
zon 22.07 Hooien FilipMathilde/rabatten
zon 29.07 Hooien rabatten
zon 05.08 Hooien rabatten
zat 18.08 Hooien rabatten/uitbreiding droge wei
zon 02.09 Hooien (enkel in de voormiddag) aan de vijver
zon 16.09 Hooien padderuswei
zon 30.09 Hooien padderuswei/droge wei

Tijdstip: 10u en 14u
Plaats: parking visserlokaal ‘Torfbroeckvrienden’, op het einde van een zijstraat van de Neerstraat, tegenover de Meerlaan. Er staat een pijl ‘Torfbroeckvrienden’.
Zie ook:
Locatie op Google Maps
Laarzen zijn aanbevolen, maar bij de huidige droogte voldoen gerust bottines.

Infoavond NIP Torfbroek en goedkeuring biodiversiteitsproject

Op donderdag 21 juni 2018 organiseert de VLM i.s.m. het ANB, Natuurpunt en de gemeente Kampenhout, een infomoment over het Natuurinrichtingsproject Torfbroek. Dit infomoment zal plaatsvinden in de refter van de gemeenteschool in Berg (Torfbroeklaan 25). Iedereen is welkom vanaf 20u.

Op 15 februari heeft minister Schauvliege de maatregelen en modaliteiten van dit Natuurinrichtingsproject goedgekeurd. Met de middelen zal in eerste instantie een ondergronds stort worden gesaneerd. Daarna zal het slib uit de twee voormalige visvijvers worden verwijderd zodat ze opnieuw een natuurlijke moerasbiotoop worden. In een latere fase is het de bedoeling dat het oude clubhuis van Visclub De Torfbroeckvrienden wordt gesloopt om opnieuw plaats te maken voor natuur. Verder zal het grachtenstelsel in ere worden hersteld en is het plan om ook in een aantal bijkomende recreatieve voorzieningen te investeren en een bescheiden gebouw voor de ontvangst van groepen en het opbergen van beheermateriaal.

Dankzij steun van de provincie Vlaams-Brabant zullen in het kader van het biodiversiteitsproject “Habitatherstel in functie van koestersoorten in het Torfbroek te Kampenhout”, vrijwel alle historische maaiselhopen afgevoerd kunnen worden ter voorbereiding van het ingestelde Natuurinrichtingsproject.

P1010773

Herlocatie slipschool is noodzaak voor Hellebos!

Op het militair domein in het Hellebos werden de voorbije maanden heel veel bomen gekapt. De site is gelegen in een biologisch waardevol loofbos dat reeds voorkomt op de Ferrariskaart en dat deel uitmaakt van Europees Habitatrichtlijngebied.

De huidige functie van de site (gebruik als slipschool door de politie) vinden wij niet verzoenbaar met een duurzaam natuurbeheer en de slipcursussen hebben een aanzienlijke impact op het natuurgebied en de omwonenden (lichthinder, lawaaihinder, uitstoot en vervuiling van het grond- en oppervlaktewater). Een herlocatie van deze activiteiten vinden wij een noodzaak om de omgeving en om de natuur te beschermen. Dat zou onder meer ook de kansen verhogen voor verschillende vleermuizensoorten. 

We vinden het schrijnend dat een overheidsinstantie schijnbaar de regels aan haar laars lapt en tegelijk investeert in een volstrekt onduurzaam en voor de natuur nefast project op die locatie. Het zou ons ook verbazen dat er geen alternatieven zijn om rijcursussen te organiseren op plekken die beter geschikt zijn.

DSCN7868

Memorandum gemeenteraadsverkiezingen 2018

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober 2018, hebben we een memorandum opgesteld met aandachtspunten en aanbevelingen voor de komende beleidsperiode van het Kampenhoutse gemeentebestuur. We hopen hiervan alvast veel voorstellen opgenomen te zien in de verkiezingsprogramma’s.

Overzicht van de thema’s waarrond we aanbevelingen geformuleerd hebben:

 1. Natuur en biodiversiteit
 2. Ruimtelijk beleid
 3. Klimaat en mobiliteit
 4. Beeklopen
 5. Bescherming van koesterbuursoorten
 6. De Groene Vallei als troef voor de gemeente
 7. Aankoop en beheer van waardevolle landschappen en natuur
 8. Natuur en erfgoed
 9. Natuur en welzijn
 10. Natuur en recreatie
 11. Natuur en landbouw
 12. Participatie in de besluitvorming
 13. Verzet tegen de uitbreidingsplannen van Brussels Airport

Je kan ons memorandum hier raadplegen:

MemorandumNatuurpuntKampenhout

unnamed

 

JNM, iets voor jou?

logoJNM is een jeugdbeweging voor iedereen van 7 tot 26 jaar die zich goed voelt in de natuur en zijn schouders niet ophaalt voor het milieu.

“Samen bezoeken we de mooiste natuurgebieden en laten we ons betoveren door de zotste plantjes. We nemen zelf een zaag of schop in de hand en maken ruimte voor natuur. Bovendien gaan we op een duurzame en milieuvriendelijke manier door het leven en proberen we anderen daar ook warm voor te maken.”

JNM Kiemwerking Midden-Brabant is actief bij ons in de Groene Vallei (Kortenberg, Kampenhout en Herent). JNM Noordwest-Brabant hun activiteiten gaan meestal door in Vilvoorde (waar hun lokaal is), maar soms doen ze ook activiteiten in Kampenhout. Meer info op www.jnm.be