Oproep helpende handen voor natuurbeheer

Het beheerseizoen is van start gegaan. We willen daarom een warme oproep doen om helpende handen te vinden, want het beheerteam krimpt aan een sneller tempo dan de nodige beheerinspanning. We zien minder mensen, waar we steeds vaker een beroep op moeten doen. Het zou gezonder/duurzamer zijn als er meer mensen af en toe eens zouden kunnen helpen, al is het maar een halve dag op een jaar, zodat het voor iedereen even leuk blijft.

Agenda beheeractiviteiten in het Torfbroek:
zon 08.07 Hooien de Driehoek
zon 15.07 Hooien van ingang reservaat (enkel in de voormiddag)
zon 22.07 Hooien FilipMathilde/rabatten
zon 29.07 Hooien rabatten
zon 05.08 Hooien rabatten
zat 18.08 Hooien rabatten/uitbreiding droge wei
zon 02.09 Hooien (enkel in de voormiddag) aan de vijver
zon 16.09 Hooien padderuswei
zon 30.09 Hooien padderuswei/droge wei

Tijdstip: 10u en 14u
Plaats: parking visserlokaal ‘Torfbroeckvrienden’, op het einde van een zijstraat van de Neerstraat, tegenover de Meerlaan. Er staat een pijl ‘Torfbroeckvrienden’.
Zie ook:
Locatie op Google Maps
Laarzen zijn aanbevolen, maar bij de huidige droogte voldoen gerust bottines.

Advertenties

Infoavond NIP Torfbroek en goedkeuring biodiversiteitsproject

Op donderdag 21 juni 2018 organiseert de VLM i.s.m. het ANB, Natuurpunt en de gemeente Kampenhout, een infomoment over het Natuurinrichtingsproject Torfbroek. Dit infomoment zal plaatsvinden in de refter van de gemeenteschool in Berg (Torfbroeklaan 25). Iedereen is welkom vanaf 20u.

Op 15 februari heeft minister Schauvliege de maatregelen en modaliteiten van dit Natuurinrichtingsproject goedgekeurd. Met de middelen zal in eerste instantie een ondergronds stort worden gesaneerd. Daarna zal het slib uit de twee voormalige visvijvers worden verwijderd zodat ze opnieuw een natuurlijke moerasbiotoop worden. In een latere fase is het de bedoeling dat het oude clubhuis van Visclub De Torfbroeckvrienden wordt gesloopt om opnieuw plaats te maken voor natuur. Verder zal het grachtenstelsel in ere worden hersteld en is het plan om ook in een aantal bijkomende recreatieve voorzieningen te investeren en een bescheiden gebouw voor de ontvangst van groepen en het opbergen van beheermateriaal.

Dankzij steun van de provincie Vlaams-Brabant zullen in het kader van het biodiversiteitsproject “Habitatherstel in functie van koestersoorten in het Torfbroek te Kampenhout”, vrijwel alle historische maaiselhopen afgevoerd kunnen worden ter voorbereiding van het ingestelde Natuurinrichtingsproject.

P1010773

Herlocatie slipschool is noodzaak voor Hellebos!

Op het militair domein in het Hellebos werden de voorbije maanden heel veel bomen gekapt. De site is gelegen in een biologisch waardevol loofbos dat reeds voorkomt op de Ferrariskaart en dat deel uitmaakt van Europees Habitatrichtlijngebied.

De huidige functie van de site (gebruik als slipschool door de politie) vinden wij niet verzoenbaar met een duurzaam natuurbeheer en de slipcursussen hebben een aanzienlijke impact op het natuurgebied en de omwonenden (lichthinder, lawaaihinder, uitstoot en vervuiling van het grond- en oppervlaktewater). Een herlocatie van deze activiteiten vinden wij een noodzaak om de omgeving en om de natuur te beschermen. Dat zou onder meer ook de kansen verhogen voor verschillende vleermuizensoorten. 

We vinden het schrijnend dat een overheidsinstantie schijnbaar de regels aan haar laars lapt en tegelijk investeert in een volstrekt onduurzaam en voor de natuur nefast project op die locatie. Het zou ons ook verbazen dat er geen alternatieven zijn om rijcursussen te organiseren op plekken die beter geschikt zijn.

DSCN7868

Memorandum gemeenteraadsverkiezingen 2018

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober 2018, hebben we een memorandum opgesteld met aandachtspunten en aanbevelingen voor de komende beleidsperiode van het Kampenhoutse gemeentebestuur. We hopen hiervan alvast veel voorstellen opgenomen te zien in de verkiezingsprogramma’s.

Overzicht van de thema’s waarrond we aanbevelingen geformuleerd hebben:

 1. Natuur en biodiversiteit
 2. Ruimtelijk beleid
 3. Klimaat en mobiliteit
 4. Beeklopen
 5. Bescherming van koesterbuursoorten
 6. De Groene Vallei als troef voor de gemeente
 7. Aankoop en beheer van waardevolle landschappen en natuur
 8. Natuur en erfgoed
 9. Natuur en welzijn
 10. Natuur en recreatie
 11. Natuur en landbouw
 12. Participatie in de besluitvorming
 13. Verzet tegen de uitbreidingsplannen van Brussels Airport

Je kan ons memorandum hier raadplegen:

MemorandumNatuurpuntKampenhout

unnamed

 

JNM, iets voor jou?

logoJNM is een jeugdbeweging voor iedereen van 7 tot 26 jaar die zich goed voelt in de natuur en zijn schouders niet ophaalt voor het milieu.

“Samen bezoeken we de mooiste natuurgebieden en laten we ons betoveren door de zotste plantjes. We nemen zelf een zaag of schop in de hand en maken ruimte voor natuur. Bovendien gaan we op een duurzame en milieuvriendelijke manier door het leven en proberen we anderen daar ook warm voor te maken.”

JNM Kiemwerking Midden-Brabant is actief bij ons in de Groene Vallei (Kortenberg, Kampenhout en Herent). JNM Noordwest-Brabant hun activiteiten gaan meestal door in Vilvoorde (waar hun lokaal is), maar soms doen ze ook activiteiten in Kampenhout. Meer info op www.jnm.be

 

Activiteitenkalender 2018

 • Algemene vergadering 10 februari 19u00 Labo
 • Quiz: zaterdag 10 maart 19u30, sporthal Berg
 • Zwerfvuilactie: zondag 18 maart 10u en 14u, sporthal Berg
 • Wandeling ‘Ontluikend Torfbroek’: Zondag 15 april 14u, einde Visserijlaan
 • Wandeling ‘Levendig Torfbroek’: Zondag 6 mei 9u30, einde Visserijlaan
 • Barebeekwandeling: zondag 20 mei 14u30 Kampenhoeve
 • Wandeling ‘Op en top Torfbroek’: Zondag 3 juni 9u30, einde Visserijlaan
 • Walk for Nature in de Groene Vallei: Zondag 3 juni, Lelieboomgaardenstraat 60, Erps-Kwerps
 • Orchideeënwandeling: zondag 24 juni 14u30, einde Visserijlaan
 • Orchideeënwandeling: zondag 1 juli 9u30, einde Visserijlaan
 • Wandeling ‘Najaar in het Torfbroek’: zondag 2 september 14u, einde Visserijlaan
 • Eurobirdwatch: zaterdag 6 oktober 8u-12u, Meerbeekwegel
 • Fakkeltocht in het Hellebos: zaterdag 27 oktober, 19u, Ons tehuis Brabant, Perksesteenweg 126